Služba lektora 2021

Datum: 21. ledna ve 20:00
Místo: on-line na zoom a youtube
Téma: Formační setkání pro lektory

Základní informace

U příležitosti Neděle Božího slova, kterou papež František ustanovil na 3. neděli v liturgickém mezidobí (24. ledna) zveme ty, kdo při liturgii slouží čtením Božího slova na on-line formační setkání lektorů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii, připomenout si praktické úkoly lektora a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. 

Setkání pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci. 

 

On-line spojení 

K účasti není nutné se hlásit.

Záznam večera nalezneze na youtube: https://youtu.be/T3AqDBcr6RI

 

Témata a přednášející 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí. 

1) Svátostnost Božího slova v liturgii

Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut

Čtení z Písma při bohoslužbě je více než jen přednášení textu: je to konání bohopocty, kultu, posvěcení člověka. Minipřednáška se zabývá tím, jak správně přistupovat k bohoslužbě slova a ke svátostnému charakteru Božího slova.

2) Služba lektora

Mons. Martin David, Liturgická komise ČBK

Čtení z Písma při liturgii je nejen úkol, ale také výsada. Na lektory jsou kladeny teologické, duchovní a praktické nároky, které přiblíží druhá minipřednáška.

3) Evangeliář je Kristus

Radek Martinek, Katolická teologická fakulta

Ačkoli lektoři čtou především z lekcionáři, vrcholem bohoslužby je hlásání radostní zvěsti z evangeliáře. Minipřednáška osvětlí rozdíl mezi různými typy knih pro Boží slovo a ukáže, jak je evangeliář zpřítomněním samotného Krista.

4) Diskuse

Diskusi moderuje Radek Tichý.

Uložte si událost do kalendáře 

Facebook událost

Soubor vcs

Soubor ics

Podpora 

Chcete-li podpořit činnost Liturgie.cz, můžete tak učinit zde.