Služba kostelníka

Datum: 27. ledna 2022 ve 20:00
Místo: on-line na zoom a youtube
Téma: Formační setkání pro kostelníky a sakristiány

Základní informace

Srdečně zveme ty, kdo slouží jako kostelníci a sakristiáni, kdo uklízejí kostel a pečují o posvátná roucha a mešní prádlo, na on-line formační setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna ve 20:00 přes zoom a youtube. Smyslem setkání je lépe porozumět liturgickému prostoru, umění, paramentům, nádobám, připomenout si praktické úkoly těch, kdo se starají o kostel a jeho vybavení, a sdílet vlastní zkušenosti ze služby. 

Setkání pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci.

On-line spojení 

Záznam večera naleznete na youtube kanále:

https://www.youtube.com/watch?v=26YvrTAUP_k

Témata a přednášející 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15-20 minut a následnou diskusí. 

1) Liturgický prostor a vybavení kostela 

P. Roman Dvořák, vikář ze Strakonic

Některá místa v kostele jsou důležitá, a některá jsou velmi důležitá. Určité kališní prádlo je označeno křížkem vprostřed, a jiné křížkem křížkem po straně. Některá bohoslužebná roucha jsou původně pánská, a jiná dámská. Minipřednáška stručným způsobem představí kostel a jeho vybavení tak, aby bylo zřejmé, "co je co". 

2) Péče o paramenta, liturgické nádoby, prádlo a náčiní 

Michal Brich, kostelník z katedrály sv. Víta v Praze

Starost o jednotlivá místa v kostele, o posvátné předměty a oděvy vyžaduje jak úctu, tak pečlivost a opravdický kumšt. Minipřednáška hlavního svatovítského kostelníka bude velmi praktickým návodem jak tuto péči provádět co nejlépe. 

3) Blahoslavenství pro kostelníky

Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský

Každá služba v církvi je podílem na Božím království, formuje ducha a předpokládá vlastní spiritualitu. Nejinak je tomu také u služby těch, kdo pečují o kostel a jeho vybavení. Minipřednáška představí tento duchovní aspekt zcela praktické a nepostradatelné činnosti sakristiánů a kostelníků. 

4) Diskuse 

Diskusi moderuje P. Radek Tichý 

Podpora 

Chcete-li podpořit činnost Liturgie.cz, můžete tak učinit zde.

Použité fotografie: Václav Malina, Lucie Horníková, Martin Myslivec