Jarní škola liturgiky 2021

Datum: sobota 29. května 2021 od 9:30 do 17:00
Místo: Praha, Strahovský klášter
Téma: Eucharistie

Základní informace

Jarní miniškola liturgiky je duchovně-formační setkání. Jeho smyslem je hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, zakusit sílu společné modlitby hodin a více si zamilovat církev a její bohoslužbu. Toto setkání volně navazuje na Letní školu liturgiky.

Pořadatelem Jarní miniškoly liturgiky je Liturgie.cz (tj. Institut pro liturgickou formaci).

Informace pro přihlášené 

Přihlášeným účastníkům jsme poslali e-mail ve středu 26. května, prosíme, zkontrolujte, zda případně nespadlo do spamu. Případně nám napište na liturgie.cz@gmail.com

Vstup do kláštera je na konci slepé pěšiny začínající u kostela sv. Rocha (při pohledu na strahovskou baziliku mírně doprava do kopce). Na mapě vchod naleznete zde: https://mapy.cz/s/lasudejelu.

Prosíme o přinesení vytištěného nebo elektronického potvrzení o antigením nebo PCR testu, o očkování nebo čestného prohlášení, které naleznete zde.

Program

9:30       Příjezd a registrace účastníků.
10:00     Modlitba uprostřed dne v bazilice
 
10:20     Hlavní přednáška na zahradě (při špatném počasí ve velkém sále)
              Eucharistická modlitba (P. Radek Tichý)
 
12:00     Mše svatá v bazilice
13:00     Přestávka na oběd 
 
14:00     Volitelné přednášky I
              Poklekne každé koleno (P. Jiří Korda)
              Je on-line liturgie liturgií? (P. Rafael Tresa, OP) 
              Možnost prohlídky Strahovského kláštera 
    
15:00     Volitelné přednášky II
              Tvá milost je lepší než život (P. Petr Soukal)
              Ježíšova velekněžská modlitba a naše eucharistie (P. Jan Kotas) 
              Možnost prohlídky Strahovského kláštera 
 
16:15     Nešpory v bazilice
17:00     Zakončení

 

Anotace přednášek

Eucharistická modlitba (P. Radek Tichý)

"Hokus pokus" je zkomolením latinských slov proměňování (hoc est enim corpus), kterým lidé ve středověku nerozuměli. I když dnes slavíme liturgii v češtině, ne vždy dovedeme z eucharistické modlitby vytěžit veškerou její krásu a sílu. V přednášce zmíníme původ anafory v židovské kultuře a zastavíme se u otázky, co znamená, že mše je zpřítomněním Kristova kříže a obětí chvály. Prakticky ukážeme, jak může být eucharistická modlitba vzorem naší osobní modlitby. 

Tvá milost je lepší než život (P. Petr Soukal)

"Milost Boží je ke spáse nevyhnutelně třeba," říká jedna z tzv. pravd víry. Přednáška se věnuje nejen tomu, jak porozumět slovu milost, ale především hledá odpověď na otázku, jak konkrétně nám svátosti zprostředkovávají Boží milost a jak tuto milost můžeme ze slavení liturgie čerpat pro svůj každodenní život.

Poklekne každé koleno (P. Jiří Korda)

Úcta ke Kristu přítomnému v eucharistii by měla být v katolické liturgii samozřejmostí. Nauku církve o velikosti a moci eucharistie vždy doplňovala a oživovala prorocká služba svatých mystiků, svědectví eucharistických zázraků a zkušenosti těch, kteří pečují o lidi posedlé či sužované zlými duchy. Přednáška využívá zkušeností ze služby faráře a exorcisty a ukazuje, jak se k tomuto proudu v církvi stavět dnes.

Ježíšova velekněžská modlitba a naše eucharistie (P. Jan Kotas)

Svatý Jan zachytil v sedmnácté kapitole svého evangelia Ježíšovu velekněžskou modlitbu. Jednalo se o modlitbu po poslední večeři, při které byla ustanovena eucharistie. V přednášce ukážeme, jak spolu Ježíšova modlitba a naše texty používané při mši mši úzce souvisejí. Bude to příležitost nově porozumět slavení eucharistie. 

Je on-line liturgie liturgií? (P. Rafael Tresa, OP)

Podstatou křesťanské liturgie je shromáždění, které je obrazem církve. Pandemie nemoci Covid-19 vedla k nárůstu on-line přenosů, při nichž se shromáždění setkává pouze virtuálně. Když kněz slaví mši v kostele bez lidí jen před kamerou, koná liturgii církve? Když se věřící doma dívají na bohoslužbu na počítačí, slaví liturgii církve? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v přednášce.  

Přednášející

Radek Tichý vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě, působí v Praze-Stodůlkách, na KTF UK a v rámci Liturgie.cz

Petr Soukal vystudoval teologii na Papežské lateránské univezitě v Římě, působí v Havlíčkově Brodě a v rámci Liturgie.cz

Jiří Korda vystudoval medicínu a teologii na Univerzitě Karlově v Praze, působí v Praze-Lhotce a jako exorcista Arcidiecéze pražské. 

Jan Kotas vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě, působí v Arcibiskupském semináři v Praze. 

Rafael Tresa, OP vystudoval teologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, je doktorandem na Katolické teologické fakultě v Praze.  

Jarní miniškola a Covid

Náboženské setkání se koná v souladu s platnými zákony a mimořádnými opatřeními Vlády ČR.  

Modlitební části setkání se konají v bazilice, přednáškové části se konají na zahradě pod širým nebem (v případě nepříznivého počasí ve velkém sále, tzv. letním refektáři). Účastníci si denzifikují ruce, používají ochranu dýchacích cest, dodržují rozestupy a případná další opatření.

Účastníky prosíme o dodání potvrzení o aktuálním PCR testu / antigenním testu (ne starší než 7 dní) / potvrzení o očkování / čestného prohlášení o prodělání nemoci / čestného prohlášení o samotestování či o testování v zaměstnání. Bude specifikováno přihlášeným účastníkům e-mailem. 

V případě, že by se setkání vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace nemohlo uskutečnit, budou přihlášení účastníci včas informováni. 

Přihláška 

Na akci je nutné se přihlásit prostřednictvím on-line formuláře

Akce je zdarma, účastníky prosíme o příspěvek na Liturgie.cz dle jejich možností (není podmínkou účasti!). Je nutné přihlásit se na celý program, nikoli pouze na jeho část.

Společný oběd není součástí programu.    

Podrobnější informace budou přihlášeným účastníkům zaslány e-mailem před konáním akce.