Letní škola liturgiky 2021

Datum:

20. - 25. 7. 2021

Místo:

Želivský klášter

Téma:

Svátosti smíření a pomazání nemocných

Ohlédnutí za Letní školou 

Fotografie pana Martina Myslivce naleznete na portále Člověk a víra, videoreportáž P. Ondřeje Talaše pro TV Noe nalzenete na našem YT kanále. Klikněte na obrázky: 

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak obnovovat život ze křtu skrze svátosti smíření a pomazání nemocných. 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Informace pro přihlášené

Příjezd do Želivského kláštera: úterý 20. 7. 15:00 - 18:00. 

První bod programu: večeře v 18:00 v restauraci 

Prosíme o dodání (stačí elektronicky, např. v mobilním telefonu) potvrzení o očkování proti nemoci covid-19 / o PCR testu / o antigenním testu / čestného prohlášení o samotestu / o prodělání nemoci covid-19.

Jednodenní návštěva

Letní škola předpokládá účast na celém programu, protože do liturgické modlitby se vrůstá jen pozvolna. Vycházíme vstříc ale také zájemcům o jednodenní návštěvu.

Každodenní program začíná v 7:15 modlitbou hodin a končí v 19:00 po večeři, případně ve 21:00 po večerním programu. Prosíme o zprávu e-mailem (liturgie.cz@gmail.com), který den nás chcete navštívit a jaké jídlo Vám máme objednat (snídaně, oběd, teplá večeře, studená večeře). Vaši účast potvrdíme opět e-mailem. Účastnický poplatek 200 Kč a částka za objednané jídlo se platí na místě v hotovosti. 

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

7:15 Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

9:15 Společné přednášky

12:00 Mše svatá v bazilice

15:00 Volitelné přednášky a semináře

17:15 Nešpory v chóru baziliky

19:15 Variabilní večerní program

Přednášky

úterý 20. 7. 

Bůh a zlo (Petr Soukal)

středa 21. 7. 

Hřích a Boží reakce dle Bible (Petr Soukal)

Hřích a reakce na něj v dějinách církve (Radek Tichý)

Liturgie umírajících (Vojtěch Novotný)

Svátost smíření v byzantské liturgii (Tomáš Mrňávek)

Krajní situace při svátosti smíření (Vojtěch Novotný)

Svátost pomazání nemocných v byzantské liturgii (Tomáš Mrňávek)

Čtvrtek 22. 7. 

Obřad svátosti smíření (Radek Tichý)

Jak se správně zpovídat (Petr Vrbacký)

Hřích a pokání, zločin a trest (Damián Němec, OP)

Hřích v Janově evangeliu (Petr Soukal)

Zpověď a duchovní doprovázení (Petr Vrbacký)

Liturgické služby mužů a žen kdysi, dnes a v budoucnosti (Radek Tichý)

Pátek 23. 7. 

Ježíš a zázraky uzdravení (Petr Soukal)

Svátost nemocných v dějinách (Radek Tichý)

Donášení eucharistie nemocným (Jan Kotas)

Modlitba za osvobození a uzdravení a svátosti (Miloš Kolovratník)

Liturgie a tělo (Jan Kotas)

Služba rozlišování: nemoc ducha nebo působení Zlého (Miloš Kolovratník)

Sobota 24. 7.

Obřad svátosti nemocných (Radek Tichý)

Naděje křehkého života v narušené přirozenosti (Petr Soukal)

Liturgie oleje (Jan Slepička)

Uzdravovat nemocné nebo doprovázet trpící? (Petr Soukal)

Neděle 25. 7. 

Svátosti uzdravení a církev 21. století (Mons. Martin David)

Přednášející

P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Mons. Martin David je apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze a předsedou Liturgické komise ČBK.
P. Miloš Kolovratník je knězem hradecké diecéze, dlouhodobě se věnuje modlitbě za vnitřní uzdravení.
Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Tomáš Mrňávek je knězem řeckokatolického exarchátu, studoval na Papežském orientálním institutu v Římě. 
P. Damián Němec, OP, je knězem Řádu kazatelů, studoval na Papežské teologické fakultě ve Vroclavi. 
P. Vojtěch Novotný je knězem hradecké diecéze a studentem Papežského liturgického institutu v Římě.
Jan Slepička je bohoslovcem ostravsko-opavské diecéze a studentem Papežské lateránské univerzity v Římě. 
P. Petr Vrbacký je knězem brněnské diecéze a spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. 
 
 
 

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plná penze. 

Typ B - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, plná penze.

Typ C - ubytování mládežnického typu na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, plná penze. 

Typ D - vlastní ubytování 

Typ E - ubytování pro kněze (v klausuře kláštera)

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování: 

1 300 Kč - vlastní ubytování a strava (stravu lze přikoupit)

3 000 Kč - ubytování typu C

4 000 Kč - ubytování typu B

5 000 Kč - ubytování typu A

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. Zruší-li přihlášený svou účast z důvodu akutního onemocnění Covid-19 (je nutné doložit), vrací se celá částka snížená o manipulační poplatek 200 Kč. Pokud by se akce zrušila z důvodu nové vlny epidemie, peníze vrátíme v plné výši. 

Přihláška 

Z kapacitních důvodů na dvoulůžkových pokojích ubytováváme pouze manželské páry nebo osoby, které se přihlašují společně. Jednotlivce jsme schopni ubytovat pouze na třílůžkových pokojích (není nezbytné, že budou obsazena všechna lůžka). Diety a jiná stravovací omezení vepište, prosíme, do "poznámky k objednávce". V případě, že vyplňujete přihlášku pro dvě osoby, jméno druhé osoby, prosíme, vepište do "poznámky k objednávce". 

Ubytování A  Již je obsazeno Již je obsazeno
Ubytování B  Již je obsazeno Již je obsazeno
Ubytování C  Přihláška 1 osoba
Ubytování D Přihláška 1 osoba
Ubytování E E-mail: liturgie.cz@gmail.com

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení ve formátu pdf nebo jpg.