Jarní škola liturgiky

Datum:

25. 3. 2023

Místo:

Klášter augustiniánů v Brně

Téma:

Velikonoční triduum

Přihláška: 

(již není k dispozici)

Základní informace

Jarní miniškola liturgiky je duchovně-formační setkání. Jeho smyslem je hlouběji porozumět tomu, co církev koná, když slaví liturgii, zakusit sílu společné modlitby hodin a více si zamilovat církev a její bohoslužbu. Toto setkání volně navazuje na Letní školu liturgiky.

Pořadatelem Jarní miniškoly liturgiky je Liturgie.cz (tj. Institut pro liturgickou formaci) a Starobrněnské opatství augustiniánů.

Fotografie z akce 

Fotografie z akce naleznete na portále Člověk a víra.

Informace pro přihlášené 

Přihlášeným účastníkům jsme poslali informační e-mail v sobotu 18. března večer. Pokud jej nemáte, prosíme, zkontrolujte složku se spamem, nebo nám napište na liturgie.cz@gmail.com.

Program

9:30       Příjezd a registrace účastníků.
10:00     Modlitba uprostřed dne v bazilice
 
10:20     Hlavní přednáška v historickém refektáři 
              Velikonoční triduum (P. Radek Tichý)
 
12:00     Mše svatá v bazilice
13:00     Přestávka na oběd 
 
14:30     Volitelné přednášky I
              Umývání nohou na Zelený čtvrtek (P. Lukáš Jambor)
              Velikonoční oheň a emoce v liturgii (P. Tomáš Koumal) 
              
15:45     Volitelné přednášky II
              Pravá ruka na pravém rameni. Kmotr v liturgii a v životě církve (P. Tomáš Koumal)
              Svaté přijímání na velký pátek (P. Pavel Kopeček) 
 
17:00     Nešpory v bazilice
17:30     Zakončení

Anotace přednášek 

Velikonoční triduum (Radek Tichý)

Přednáška základním způsobem uvádí do historie nejkrásnějších bohoslužeb v roce, ukazuje význam celého tridua jako celku a napovídá, jak velikonoční obřady s užitkem prožít.  

Umývání nohou na Zelený čtvrtek (Lukáš Jambor)

Umývání nohou se do mše na památku poslední večeře dostalo až ve 20. století. Přednáška se věnuje tomu, jak tento obřad prožít, jak mu rozumět a jak jeho obsah uvádět do života i mimo bohoslužbu. 

Velikonoční oheň a emoce v liturgii (Tomáš Koumal)

Oheň, jehož požehnáním začíná velikonoční vigilie vnímáme zrakem, sluchem, hmatem i čichem. Liturgie totiž zapojuje celého člověka. V přednášce se budeme věnovat tomu, jaké místo mohou a mají mít při (velikonoční) liturgii emoce. 

Svaté přijímání na velký pátek (Pavel Kopeček) 

Na Velký pátek se neslaví mše svatá, ale koná se svaté přijímání. Kde se tento zvyk vzal, jak mu rozumět a jak jej prožít - to je obsahem přednášky. Součástí je také hledání odpovědi na otázku, zda by byly velkopáteční obřady lepší bez svatého přijímání.

Pravá ruka na pravém rameni. Kmotr v liturgii a v životě církve (Tomáš Koumal)

Jednou ze čtyř částí velikonoční vigilie je křestní bohoslužba. Přednáška se zabývá rolí kmotra v liturgii i v praktickém životě mimo bohoslužbu. 

Přednášející

Lukáš Jambor vystudoval pastorální teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. 

Pavel Kopeček vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Tomáš Koumal vystudoval katechetiku na Papežské salesiánské univerzitě v Římě. 

Radek Tichý vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Přihláška a platba

Na akci je nutné přihlásit se prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře. 

Účastnický poplatek je 400 Kč. Poplatek zahrnuje přednášky, materiály k modlitbě a k přednáškám, drobné občerstvení. Poplatek nezahrnuje oběd.

Při odhlášení se poplatek nevrací. Při zrušení akce se organizátory se vrací celá částka kromě manipulativního poplatku 20 Kč.