Nadřazené téma

Mám zájem o svátost svěcení

Mám zájem o biskupské svěcení

Apoštol Pavel říká, že "kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu" (1 Tim 3,1). Rozhodnout o tom, kdo bude vysvěcen na biskupa, však může pouze papež.

 

Mám zájem o kněžské svěcení

Toužit po kněžství je krásná věc; kněžství je navíc nikoli záležitostí našich vlastních nápadů, ale tajemného a neodolatelného volání Božího.

V případě zájmu je potřeba prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa místní diecéze. Ten se se zájemcem setká, promluví si spolu o životě a o Božím vedení, a pokud se na tom domluví, zájemce nastoupí cestu směřující ke kněžství. Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji v tzv. semináři, domě kde pohromadě žijí, studují a modlí se mladí muži připravující se na svou budoucí službu. V České republice je seminář v Praze a Olomouci, kandidáti kněžství mohou formací projít také v české koleji Nepomucenum v Římě. 

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně se svým duchovním vůdcem nebo s jinou důvěryhodnou osobou, zakořeněnou ve víře a v životě církve. Je možné také obrátit se přímo na svého biskupa nebo rektora kněžského semináře, je možné také kontaktovat osoby uvedné na stránce hledampovolani.cz

Před přijetím kněžského svěcení se vyžaduje přijetí jáhenského svěcení. 

 

Mám zájem o jáhenské svěcení

Toužit po jáhenství je krásná věc; jáhenství je navíc – podobně jako kněžství – nikoli záležitostí našich záměrů a plánů, ale podmanivého a tajemného Božího volání. 

V případě zájmu o jáhenství je potřeba prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa místní diecéze. Ten se se zájemcem setká, promluví si spolu o životě a o Božím vedení, a pokud se na tom domluví, zájemce nastoupí cestu směřující k přijetí jáhenského svěcení. Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji prostřednictvím pravidleného setkávání kandidátů jáhenství se zdopovědným knězem či jáhnem, ve společné modlitbě, sdílení a vzdělávání. 

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně - v případě, že zájemce je ženatý - se svou rodinou, dále se svým duchovním vůdcem nebo s jinou důvěryhodnou osobou, zakořeněnou ve víře a v životě církve. Je možné také obrátit se přímo na svého biskupa nebo kontaktovat osoby uvedné na stránce hledampovolani.cz

Před přijetím jáhenského svěcení se u ženatých kandidátů vyžaduje souhlas manželky, v případě svobodných kandidátů slib celibátu.