Nadřazené téma

Pomazání nemocných nebo léčitelé?

Zdraví je krásným Božím darem, po kterém je přirozené a správné toužit. Avšak zdraví není absolutní hodnotou: není více, než život s Bohem, není více, než život podle evangelia. Zatímco o svátosti pomazání nemocných vždy platí, že je znamením uzdravujícího Božího doteku, u léčitelů je třeba mít se na velkém pozoru, neboť nemálo z nich může využívat nejen znalostí přírody, ale též okultních sil, které člověku ve skutečnosti neprospívají, ale škodí.

Katechismus katolické církve k tomu jasně říká: 

Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti.(...) Proto církev věřící před (nimi) varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých.

K tomuto tématu doporučujeme články na portálu www.vira.cz

Přečtěte si též instrukci Kongregace pro nauku víry z r. 2009 k nesvátostným modlitbám za uzdravení.

Pozor, pomazání nemocných nenahrazuje odbornou péči lékařů! Ale když je tato svátost udělována, Duch svatý skutečně a jistě působí. Svátost, která je účinným znamením Boží milosti, lásky a moci, je - spolu s lékařskou pomocí - nejjistějším a nejslibnějším prostředkem v našem zápase s nemocí.