Nadřazené téma

Mám zájem o svatbu v kostele

Chtít uzavřít sňatek "před církví a před Bohem" je krásná věc a je dobré po ní toužit. Protože se však jedná o křesťanskou svátost a zároveň o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, je k tomu nutné splnit několik podmínek a vyřídit několik formálních náležitostí. 

1. Pro svatbu v kostele je nezbytné, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn v římskokatolické církvi. 

2. Zároveň je nutné, aby se jednalo o první sňatek, tj. aby ani jeden z partnerů nebyl rozvedený (v některých případech je sňatek také možný, je ale nutné věc přezkoumat).

3. Svatbu je nejpraktičtější mít v kostele v místě bydliště jednoho ze snoubenců (pokud je pokřtěný pouze jeden, pak v místě bydliště pokřtěného). Pokud snoubenci plánují svatbu v jiném kostele, budou potřebovat tzv. propuštění z farnosti. Jedná se o jakési dovolení faráře z místa bydliště, že svatba může být jinde (je tedy nutné kontaktovat faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence). 

4. Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat od faráře z daného kostela svolení. 

5. Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat o tzv. dispens (o dovolení uzavřít manželství s nekatolikem) na biskupství. 

6. Farář místa, v němž se má svatba konat, bude potřebovat výpis z křestní matriky pokřtěného snoubence. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Bude tedy nutné kontaktovat faráře z kostelů, v nichž byli snoubenci pokřtěni. 

7. Je nutné navštívit matriku a přinést požadované doklady; od matričního úřadu v obvodu, v němž se má svatek konat, je k svatbě v kostele naopak potřebné získat "osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou". 

8. Před samotným sňatkem je zvykem absolvovat tzv. přípravu na manželství buď ve farnosti v místě bydliště, nebo s oddávajícím knězem či jáhnem, nebo přípravu, kterou nabízejí Centra pro rodinu

9. Základním předpokladem je tedy se včas (minimálně 3 měsíce, ale spíše půl roku) domluvit s knězem či jáhnem, který by měl snoubence oddat, aby bylo možné vše naplánovat a připravit.