Nadřazené téma

Závěrečené obřady

Mše svatá je uzavřena požehnáním, neboli prosbou, aby Bůh dával svou milost a své dobro všem přítomným i jejich blízkým, a propuštěním jáhnem, neboli vybídnutím, abychom to, co jsme při mši získali, nesli do našeho okolí. Kněz políbí oltář, pozdraví ho úklonou a s asistencí odejde do sakristie. Mše svatá nekončí dříve, než se dozpívá závěrečná píseň, která doprovází odchod kněze a ministrantů.

UNDER CONSTRUCTION