Nadřazené téma

Sakristie

Sekrétarium biskupa a sakristie

V katedrálním kostele, ať nechybí sekretárium, neboli důstojná místnost, nakolik je to možné blízko při vchodu kostela, v níž si biskup, koncelebranti a přisluhující oblékají liturgická roucha a z níž vychází liturgický průvod. 

Obvykle ať je sakristie oddělená od sekretária. V ní se uchovávají posvátné předměty, v ní se v běžných dnech celebrant a přisluhující mohou připravovat na bohoslužbu. Je třeba zachovat zvyk zřizovat v sakristii sakrárium, kam se vylévá voda použitá k umývání posvátných nádob a praní textilií. 

(Caeremoniale episcoporum;

Všeobecné pokyny k Římskému misálu