Nadřazené téma

Místo pro scholu cantorum

Schola cantorum má být s přihlédnutím k dispozici toho kterého kostela umístěna tak, aby jasně vynikl její charakter — je totiž částí shromážděné obce věřících a vykonává zvláštní úkol —, aby se usnadnilo vykonávání tohoto úkolu a aby byla jednotlivým členům scholy pohodlně umožněna plná svátostná účast na mši.

Varhany a jiné právoplatně schválené hudební nástroje ať jsou umístěny na vhodném místě, aby byly nápomocny jak schole, tak zpívajícímu lidu, a pokud hrají samy, aby je všichni dobře slyšeli. 

(Všeobecné pokyny k Římskému misálu)