Oheň irských mnichů

Datum:

11. listopadu 2021 od 19.00

Místo:

Refektář kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze

Téma:

Keltská liturgie

Záznam přednášky

Na kanále youtube Liturgie.cz naleznete záznam přednášky: 

Základní informace 

Irští mniši, kteří ve své horlivosti hledali pobyt až na konci světa, vyvinuli zvláštní tzv. keltský ritus. Ten patří  mezi západní latinské rity spolu s římským, ambrosiánským či hispánským. Když potom irští mniši evangelizovali Západní Evropu, přinesli svůj způsob uctívání Boha s sebou. Prvky irské liturgie se smísili s liturgií římskou a dodnes jsou přítomné v našich bohoslužbách. Díky přednášce bude možné objevit, kolik prvků liturgie v našich kostelích není římských, ale irských.

Přednášející

Otec O’Donoghue vyučuje liturgiku na Papežské univerzitě sv. Patrika v Maynooth a je sekretářem irské liturgické komise. Je autorem knih Liturgie a rituál Keltské církve, Eucharistie v před-normanském Irsku, Sv. Patrik, Liturgická orientace, aj.

Praktické informace

Přednáška se uskuteční tento čtvrtek 11. listopadu od 19 hodin v refektáři kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze. Vstup z nádvoří před kostelem (jako do galerie v ambitech). 

Před přednáškou je možné využít mši sv. od 18 hodin a následné nešpory s bratry františkány.

Přednáška je v angličtině s překladem do češtiny, vstupné dobrovolné.

Plakátek ke stažení jpg

Covid 

Dle nařízení Vlády ČR je nutné se na recepci prokázat jedním z následujících dokumentů:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání obřadu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Na akci je nutné nosit respirator FFP2/KN95.