Liturgické exercicie pro kněze

Datum: neděle 4. 9. - pátek 9. 9. 2022
Místo: Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří
Téma: Exercicie pro kněze
Přihláška přihlašování bylo ukončeno

Základní informace

Podle církevního práva patří k povinnostem duchovích zúčastňovat se duchovních cvičení (CIC, kán. 276). Při "liturgických" exerciciích nespočívá důraz na přednáškách, ale na společné liturgii slavené poctivým, krásným, vznešeným a přitom jednoduchým způsobem. 

Exercicie jsou otevřeny všem zájemcům z řad kněží. 

Organizátorem exercicí je Liturgie.cz ve spolupráci s Vyderským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Podrobnější informace

Individuální ubytování (každý kněz na samostatném jednolůžkovém pokoji), k dispozici jsou pokoje s příslušenstvím i bez příslušenství. 

Pilířem každého dne je zpívaná liturgie hodin (všechny části), mše svatá, eucharistická adorace. Každý den také zahrnuje jeden krátký impulz k rozjímání (jím poslouží bratři karmelitáni) a dostatek prostoru pro tichou modlitbu či procházku. 

Orientační náplň dne (všechny části denní modlitby církve se zpívají): Modlitba se čtením a ranní chvály • snídaně • modlitba uprostřed dne • impulz k rozjímání • prostor pro tichou modlitbu nebo procházku • mše svatá • oběd • prostor pro tichou modlitbu nebo procházku • nešpory • večeře • eucharistická adorace • kompletář.

Přihláška a cena

Základní cena je 4 000 Kč. 

Cena zahrnuje ubytování na jednolůžkovém pokoji, plnou penzi, poplatek obci, náklady na materiály k modlitbě a rozjímání a odměnu přednášejícím. Podle stravy bude možné cenu snížit (bez snídaní; bez obědů, bez večeří). 

Přihlášku naleznete zde, přihláška je kompletní po zaplacení zálohy 500 Kč. Doplatek se platí na místě v hotovosti. 

Storno: V případě odhlášení do 28. 8. včetně činí storno poplatek 100 Kč; v případě odhlášení po 28. 8. se záloha nevrací. V případě zrušení exercicií (např. z důvodu pandemie) se vrací celá záloha. 

Chcete-li účast na Liturgických exerciciích věnovat některému knězi formou dárkového certifikátu, zaškrtněte, prosíme, tuto možnost při vyplňování přihlášky, certifikát Vám následně pošleme e-mailem.