Letní škola liturgiky 2024

Datum: úterý 20. 8. - neděle 25. 8. 2024
Místo: Želivský klášter
Téma: Duch Svatý a liturgie
Přihláška on-line formulář

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak Duch Svatý působí v liturgii a jak liturgie Ducha umožňuje působení Ducha v církvi a v životě lidí.  

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci ve spolupráci s Želivským klášterem.

Přednášky

Duch Boží jako základní princip 

Trinitární teologie jako východisko

Duch svatý v Písmu a tradici

Duch svatý v životě člověka

Duch svatý v životě církve 

Duch svatý v liturgii

Čerpání Ducha z liturgie

Eucharistie a nové letnice

(Změna vyhrazena; seznam přednášek průběžně doplňujeme)

Harmonogram dne 

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

7:15 Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

9:00 Společné přednášky

12:00 Mše svatá v bazilice

15:00 Volitelné přednášky a semináře

17:30 Nešpory v chóru baziliky

19:15 Variabilní večerní program

Ubytování

Typ A - ubytování v Želivském klášteře ve 2 lůžkovém pokoji s příslušenstvím, strava dle vlastní volby 

Typ B - ubytování v Želivském klášteře ve 2 lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, strava dle vlastní volby

Typ K - ubytování pro kněze v klausuře bratří premonstrátů, strava dle vlastní volby.

Účast bez ubytování, strava dle vlastní volby. 

 

Strava je k dispozici v restauraci Želivského kláštera, zájemcům nabízíme také jednoduché komunitní snídaně a večeře v konventu kláštera, zahrnuje občasnou výpomoc u mytí nádobí. 

Cena 

Cena za Letní školu závisí na zvoleném ubytování a stravě:

0 500 Kč - bez ubytování 

2 300 Kč - ubytování B a K

3 000 Kč - ubytování A

0 450 Kč - komunitní snídaně a večeře

0 900 Kč - večeře v restauraci

1 000 Kč - snídaně v restauraci

1 200 Kč - obědy v restauarci

 

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. 

Přihláška

Na Letní školu je možné se přihlásit prostřednictvím on-line formuláře