Letní škola liturgiky 2022

Datum:

12. - 17. 7. 2022

Místo:

Želivský klášter

Téma:

Liturgie a čas

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak nám liturgie pomáhá žít naši každodennost a připravuje nás na věčnost. 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Foto: Martin Myslivec.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Ohlédnutí za Letní školou 

"Děkuji za krásné dny, kdy se skrze fundované přednášky spojovalo nebe se zemí - nebyla to jen slova, ale skutečnost, která posílila mou víru. Díky za vaše nasazení, čas, odříkání i únavu- zkrátka za vše, co celému dílu věnujete. Bůh vám žehnej!"

"Moc děkuji za velmi krásně strávený čas v příjemné atmosféře spoluvěřících v Želivském klášteře."

"Jak řekl otec opat - modlitbami v chóru spoluvytváříme klášterní atmosféru. Jsme povzbuzením pro bratry v klášteře i pro jejich farnost. Tak jako my potřebujeme je, potřebují oni nás..."

"Díky za vše organizátorům, za pestrost a nápaditost hlavního i doprovodného programu a za příkladné slavení eucharistie a denní modlitbu církve." 

"Pokaždé jsem si z LŠL odvezla novou inspiraci, vždycky mě trochu posunula na cestě s Pánem, vždycky byla aktuální pro můj život, děkuji."

"Většinu modliteb breviáře a bohoslužeb jsem probrečela. Jeden můj kamarád totiž napomohl tomu, že se naplno projevil jeden dlouho skrývaný problém. Proto byl pro zachování alespoň zbytku mého zdravého rozumu důležitější spíše ledňáček a řeka než kostel. Letní škola liturgiky mne srazila dost hluboko, ale zároveň mne i neskutečně pozvedla. Téma bylo jednoduše skvělé a doufám, že i ono napomohlo k proměnění mé maličkosti. Chci Vám proto moc poděkovat za tuto akci. Bylo to krásné." 

Fotografie z akce od Martina Myslivce naleznete na webu Člověk a víra

Záznamy modliteb naleznete videotéce TV Noe: Čt ráno | Čt večerSo večerSo ráno 

Informace pro přihlášené

Příjezd do Želivského kláštera: úterý 12. 7. 15:00 - 18:00, ubytování. 

Pro zájemce dobrovolná mše: 17:30 v bazilice. 

První společný bod programu: večeře v 18:00 v restauraci / v jídelně.

Žaltář ke stažení v PDF.

Jednodenní návštěva

Letní škola předpokládá účast na celém programu, protože do liturgické modlitby se vrůstá jen pozvolna. Vycházíme vstříc ale také zájemcům o jednodenní návštěvu.

Každodenní program začíná v 7:15 modlitbou hodin a končí v 19:00 po večeři, případně ve 21:00 po večerním programu. Prosíme o zprávu e-mailem (liturgie.cz@gmail.com), který den nás chcete navštívit a jaké jídlo Vám máme objednat (snídaně, oběd, teplá večeře, studená večeře). Vaši účast potvrdíme opět e-mailem. Účastnický poplatek 200 Kč a částka za objednané jídlo se platí na místě v hotovosti. 

Přednášející

Radek Tichý vystudoval liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Petr Soukal studuje teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

Lukáš Engelmann vystudoval křesťanskou psychologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

Josef Mikulášek vystudoval teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. 

Miloš Pachr vystudoval fyziku a teologii na Univerzitě Karlově v Praze. 

Jan Slepička studuje teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. 

Vojtěch Novotný studuje liturgiku na Papežském liturgickém institutu v Římě. 

Michal Chytil vystudoval teoretickou kybernetiku na Univerzitě Karlově.

Přednášky 

úterý 12. 7. 

Co je vlastně čas? (Petr Soukal)

středa 13. 7. 

Bůh a čas (Petr Soukal)

Posvěcení dne (Radek Tichý)

Čas a nekonečno pohledem fyziky a matematiky (Miloš Pachr)

Kartuziánský rytmus dne (Miloš Pachr)

Antifony v liturgii hodin (Vojtěch Novotný)

Liturgický rok a lidová zbožnost (Vojtěch Novotný)

Čtvrtek 14. 7. 

Naplnění času (Petr Soukal)

Posvěcení týdne (Radek Tichý)

Církev v dějinách, dějiny v církvi: "Ecclesia semper reformanda" (Josef Mikulášek)

Liturgické aspekty synodality: církev jako slavící společenství (Josef Mikulášek)

Jak často slaví eucharistie (Jan Slepička)

Kvatembrové dny v liturgickém roce (Jan Slepička)

Pátek 15. 7. 

Mezi vtělením a parusií (Petr Soukal)

Posvěcení roku (Radek Tichý)

Syndrom služebníka (nejen) při liturgii (Lukáš Engelmann)

Lidé s osobnostními akcenty v kostele (Lukáš Engelmann)

Nese nás anděl na oltář před tvář božské velebnosti? (Radek Tichý)

Stali jsme se divadlem pro anděly? (Petr Soukal)

Sobota 16. 7.

Konec času (Petr Soukal)

Závdavek věčnosti (Radek Tichý)

Hospodaření s časem (Michal Chytil)

Jak správně hospodařit s časem? (praktický seminář a nácvik)

Služba při liturgii (diskuze)

Neděle 17. 7.

Diskuze s biskupem Karlem Herbstem

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

7:15 Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

9:00 Společné přednášky

12:00 Mše svatá v bazilice

15:00 Volitelné přednášky a semináře

17:30 Nešpory v chóru baziliky

19:15 Variabilní večerní program

Živé přenosy na TV NOE 

Části letní školy budou přenášeny živě na https://www.tvnoe.cz/live

13.07.2022  12:00    Mše svatá

14.07.2022  07:15    Ranní chvály

14.07.2022  17:30    Nešpory

15.07.2022  12:00    Mše svatá

16.07.2022  07:15    Ranní chvály

16.07.2022  17:30    Nešpory

17.07.2022  10:30    Mše svatá

Zaznamenané přednášky na budou vysílány v rámci Noční univerzity.

Ubytování

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře nebo v hotelu Na Kocandě (vzdálen 5 minut chůze od Želivského kláštera) v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování v Želivském klášteře ve 2 - 3 lůžkovém pokoji s příslušenstvím, strava dle vlastní volby 

Typ B - ubytování v Želivském klášteře ve 2 - 3 lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, strava dle vlastní volby

Typ C - ubytování v Želivském klášteře na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, strava dle vlastní volby 

Typ D - ubytování v Hotelu Na Kocandě ve 2 lůžkovém pokoji s vlastním příslušenstvím, strava dle vlastní volby

Typ E - vlastní ubytování, strava dle vlastní volby

Typ F - ubytování pro kněze v klausuře bratří premonstrátů, strava dle vlastní volby.

Stravování 

Stravování je možné v restauraci Želivského kláštera (snídaně formou rautu, teplý oběd včetně polévky, teplá večeře). 

Zájemcům nabízíme možnost zvolit jednoduché komunitní snídaně a/nebo studené komunitní večeře v jídelně Želivského kláštera. Tento způsob stravování předpokládá drobnou pomoc (umytí nádobí, apod.).

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování a stravy: 

   900 Kč - vlastní ubytování a strava 

1 000 Kč - ubytování typu C + cena za zvolenou stravu

2 700 Kč - ubytování typu B + cena za zvolenou stravu

3 200 Kč - ubytování typu D + cena za zvolenou stravu

3 700 Kč - ubytování typu A + cena za zvolenou stravu

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. Zruší-li přihlášený svou účast z důvodu akutního onemocnění Covid-19 (je nutné doložit), vrací se celá částka snížená o manipulační poplatek 200 Kč. Pokud by se akce zrušila z důvodu nové vlny epidemie, peníze vrátíme v plné výši. 

Přihláška 

Z kapacitních důvodů na dvoulůžkových pokojích v hotelu Želivský klášter ubytováváme pouze manželské páry nebo osoby, které se přihlašují společně. Jednotlivce jsme schopni ubytovat pouze na třílůžkových pokojích v Hotelu Želivský klášter (není nezbytné, že budou obsazena všechna lůžka) a na dvoulůžkové pokoje v Hotelu Na Kocandě, který je od kláštera vzdálen 5 minut chůze. Diety a jiná stravovací omezení vepište, prosíme, do "poznámky k objednávce". V případě, že vyplňujete přihlášku pro dvě osoby, jméno druhé osoby, prosíme, vepište do "poznámky k objednávce". 

Ubytování A  Již není k dispozici Již není k dispozici
Ubytování B  Již není k dispozici Již není k dispozici
Ubytování C  Již není k dispozici
Ubytování D Již není k dispozic
Ubytování E Přihláška 1 osoba
Ubytování F E-mail: liturgie.cz@gmail.com

Dárkový certifikát 

Chcete-li účast na Letní škole věnovat někomu formou dárkového certifikátu, zaškrtněte, prosíme, tuto možnost při vyplňování přihlášky, certifikát Vám následně pošleme e-mailem.