Letní škola liturgiky 2020

Datum: úterý 18. 8. - neděle 23. 8. 2020
Místo: Želivský klášter
Téma: Svátosti služby: manželství a kněžství

Fotogalerie 

Fotografie Martina Myslivce naleznete na webu Člověk a víra
- v základní galerii
- a doplňující galerii 

Ohlasy z Letní školy 

Děkuji všem kdo se podíleli na Letní škole liturgiky. Netušil jsem, jak může být krásné žít intenzivní křesťanský život s možností být v kostele několikrát denně - to se mi v Praze nepoštěstí. Není snadné popsat, jak vnímám Boží působení krátce po návratu z Želivi. Díky zpívaným modlitbách v kostele, se do něj mohu kdykoli srdcem i Duchem vrátit. 

Letní škola liturgiky krásně a vyváženě spojuje modlitbu, přednášky a prostor pro setkávání. Pozitivní je, že kněží se nestraní, ale vše (i jídlo) absolvují s ostatními a mísí se mezi ostatní. 

Pro laika celkově náročnější, pro všechny výborná příprava pro další práci ve farnosti.

Díky za přípravu a realizaci. Je to obohacení. Občas jsem si připadal jako na duchovní obnově pro manžele, tak to bylo intenzivní! Spoustu nových informací - vhodné podněty pro už manžele, ale i ostatní.

Velice vám děkuji za strukturu a pečlivost v přípravě. Fantastický prožitek, jste skvělí!

Silná byla adorace, obnova slibů a celá liturgie.

Úžasné a velmi praktické byly listy s hlavními informacemi k přednáškám - velká pomoc. Super!

Děkuji za obohacení a nové informace i za společenství při modlitbách. Oceňuji poctivost, s jakou sloužíte mše svaté i s jakou připravujete přednášky. Laťka je vámi nasazená vysoko a stále se jí držíte. Děkuji.

Skvěle připravená Letní škola liturgiky! Velmi vyvážené - náročnost i oddych. Pestré, zajímavé, povzbudivé, motivační. Díky moc. Držím palce.

Velmi oceňuji pracovní listy, kam si šlo dopisovat poznámky. Díky za výběr textů do čítanky. Díky za veliké nasazení a za čas věnovaný přípravě i samotnému setkání. 

Obecně se mi letní škola moc líbila. Oceňuji kvalitu přednášek, krásu bohoslužeb a modliteb, příjemné prostředí a dobře promyšlený program.

Program byl výborný. Přednášky super, vtipné, krásné. Velká pochvala i bohoslovcům. 

Z celého srdce děkuji za všechno, co jsem prostřednictvím školy liturgiky mohl načerpat, získat a prožít. Děkuji za veškeré podněty a inspirace, kterými jsem byl obdarován. Díky za všechno, co budu moci v příštím čase v sobě dále rozvíjet a domýšlet, díky za inspirace, povznesení (potravu pro duchovní život) a nasvícení vyšší perspektivy, tradice naší víry, způsobu slavení společenství putující Církve na cestě k Bohu... Děkuji, že si mohu díky takovým zážitkům opětovně uvědomovat a prožívat štěstí, že jsem i já jedním z početného stádce našeho Boha... Díky za to, že ke mně přicházejí takové podněty k mému duchovnímu růstu...!

Video a audio 

Audio nahrávka přímého přenosu Dopoledne s Proglasem 

Základní informace

Smyslem Letní školy liturgiky je umožnit účastníkům načerpat sílu z modlitby církve a hlouběji porozumět tomu, jak žít svůj křest skrze svátosti manželství a kněžství ustanovené ke službě. 

Letní škola je otevřena všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků. 

Pořadatelem Letní školy liturgiky je Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK a Želivským klášterem.

Kontakt: liturgie.cz@gmail.com 

Info pro přihlášené

Příjezd a ubytování: úterý 18. 8. 15:00-18:30. Recepce ubytování je v hotelu neboli bývalé prelatuře. Parkování je možné v areálu kláštera. Pokud přijedete později, dejte nám, prosím, vědět.  

První večeře se podává v restauraci individuálně od 17:00 do 19:00, je možné navečeřet se kdykoli po příjezdu.
Začátek společného programu je v 19:30 hodin v sále „České nebe“. Po představení kurzu následuje společná modlitba v bazilice.

Čestné prohlášení v souvislosti nemocí COVID-19, prosíme, vyplněné je odevzdejte na recepci.

Máte-li jakékoli stravovací omezení, prosíme co nejdříve o e-mail na adresu liturgie.cz@gmail.com, abychom mohli včas informovat kuchyni.

Harmonogram dne

Náplní Letní školy je společná liturgická modlitba, přednášky, semináře, čas pro setkání a rozhovory, prostor pro individuální modlitbu a odpočinek. Den je rozvržen následovně: 

Modlitba se čtením a ranní chvály v chóru baziliky

Společné přednášky

Mše svatá v bazilice

Volitelné přednášky a semináře

Nešpory v chóru baziliky

Variabilní večerní program

Program

(změna vyhrazena)

Středa 

Svatební obřad v dějinách
Člověk jako obraz Boží

Selhání (nejen) v manželském a kněžském povolání
Krize jako šance 
Co kněz očekává od manželů a co manželé mohou očekávat od kněze
Obraz kněze v české a světové literatuře

Čtvrtek 

Svatební liturgie krok za krokem
Snubní vztah Boha a člověka, Krista a církve

Prohlášení neplatnosti manželství, dispens od celibátu
Kanonická forma pro uzavírání manželství
Benedictio nuptialis a jeho postavení ve Svatebních obřadech
Kněžský slib poslušnosti a biskupská autorita

Pátek

Obřady svěcení v dějinách
Křestní a svátostné kněžství

Nejčastější chyby při ministrování 
Je jáhenství svátost? 
Počet čtení bylo v římské mši

Sobota

Obřady svěcení krok za krokem
Jak tvořit církev hierarchickou a komunitární

Ženatý kněz - zkušenosti z řeckokatolické církve 
Manželský obřad ve východní liturgii
Výchova bohoslovců v Čechách
Liturgie hodin v životě kněží a křesťanských manželů a rodin

Neděle

Budoucnost manželství a kněžství

Přednášející

P. Radek Tichý je knězem pražské arcidiecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Petr Soukal je knězem hradecké diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
P. Stanislav Brožka je knězem českobudějovické diecéze, studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě.
Mons. Milan Hanuš je generálním vikářem Apoštolského exarchátu, studoval na Katolické univerzitě v Lublinu.
Mons. Pavel Konzbul pomocným biskupem brněnským, studoval na Vysokém učení technickém v Brně. 
P. Pavel Kopeček je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
Kateřina Lachmanová studovala na Papežské gregoriánské univerzitě a institutu Teresianum v Římě.  
Kanovník Jan Kotas je knězem pražské diecéze, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě.
P. Tomáš Koumal je knězem brněnské diecéze, studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.
 

Ubytování 

Účastníci Letní školy mohou využít ubytování a stravu v Želivském klášteře v těchto kategoriích: 

Typ A - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plná penze. 

Typ B - ubytování ve 2. - 3. lůžkovém pokoji se společeným příslušenství na chodbě, plná penze.

Typ C - ubytování mládežnického typu na palandě ve vlastním spacáku, společné příslušenství, plná penze. 

Typ D - vlastní ubytování 

Typ E - ubytování pro kněze (v klausuře kláštera)

Diety a stravovaci omezení prosíme uvést do přihlášky. 

Cena  

Cena za Letní školu se liší dle zvoleného ubytování: 

1 300 Kč - vlastní ubytování a strava (stravu lze přikoupit)

3 000 Kč - ubytování typu C

4 000 Kč - ubytování typu B

5 000 Kč - ubytování typu A

Cena by pro nikoho neměla být překážkou, v případě potřeby se nám, prosíme, ozvěte!

STORNO poplatky: při odhlášení do 30. června včetně je storno poplatek 1 000 Kč; po 30. červnu je storno poplatek celá částka. Pokud by se akce zrušila z důvodu nové vlny epidemie, peníze vrátíme v plné výši. 

Přihláška 

Z kapacitních důvodů na dvoulůžkových pokojích ubytováváme pouze manželské páry nebo osoby, které se přihlašují společně. Jednotlivce jsme schopni ubytovat pouze na třílůžkových pokojích (není nezbytné, že budou obsazena všechna lůžka). Diety a jiná stravovací omezení vepište, prosíme, do "poznámky k objednávce". V případě, že vyplňujete přihlášku pro dvě osoby, jméno druhé osoby, prosíme, vepište do "poznámky k objednávce". 

Ubytování A  Přihláška 1 osoba Přihláška 2 osoby
Ubytování B  Přihláška 1 osoba Přihláška 2 osoby
Ubytování C  Přihláška 1 osoba
Ubytování D Přihláška 1 osoba
Ubytování E E-mail: liturgie.cz@gmail.com

Plakátek ke stažení

Plakátek ke stažení ve formátu jpg.