Křestní nešpory

Datum:

neděle 15. května 2022 od 18:30 (pro mládež již od 17:30)

Místo:

Praha, Strahovský klášter

Téma:

Křestní nešpory

Základní informace

Křestní nešpory jsou ranně středověkým způsobem modlitby večerních chval, při kterých se koná procesí ke křtitelnici. Ve Střední Evropě je možné tuto unikátní bohoslužbu zažít pouze v klášteře premonstrátů na Strahově a u sester premonstrátek v Doksanech. Smyslem akce je poznat tuto ojedinělou tradici a při samotných nešporách prožít, co pro nás znamená, že jsme byli křtem provedeni ze smrti k životu. 

Program  

17:30 Setkání pro mládež 15 - 25 let: Všechny otázky a odpovědi ohledně liturgie (P. Radek Tichý)

18:30 Uvedení do mystiky křestních nešpory (pro všechny; P. Filip Suchán, OPraem.)

19:30 Liturgie křestních nešpor

Praktické informace

Setkání pro mládež a Uvedení do nešpor se koná v Sala terrena: Vstup do kláštera je na konci slepé pěšiny začínající u kostela sv. Rocha (při pohledu na strahovskou baziliku mírně doprava do kopce). Na mapě vchod naleznete zde: https://mapy.cz/s/lasudejelu

Přihláška

Na setkání mládeže je třeba se přihlásit prostřednictvím e-mailu: liturgie.cz@gmail.com nebo akce na facebooku.

Na Uvedení do nešpor a samotné nešpory není třeba se hlásit; budete-li chtít, budeme rádi za echo, že se chystáte prostřednictvím e-mailu: liturgie.cz@gmail.com.