Svátek sv. Marie Magdalény

Památka sv. Marie Magdalény byla povýšena na svátek 3. 6. 2016 (Prot. N. 257/16). 

Český překlad preface připravila Liturgická komise ČBK (č. j. 7/2019), schválila Česká biskupská konference a potvrdila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (Prot. N. 186/19).

pdf ke stažení


Český misál

Preface o sv. Marii Magdaléně

Apoštolka apoštolů

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom tě, všemohoucí Otče,
stejně velký mocí i milosrdenstvím,
ve všem velebili skrze Krista, našeho Pána.

On se v zahradě viditelně ukázal Marii Magdaléně:
té, která ho s láskou provázela za života,
viděla umírat na kříži,
hledala u hrobu, kam byl položen,
a jako první se mu poklonila po jeho vzkříšení.
A poctil ji tím,
že měla apoštolům prokázat apoštolskou službu,
aby se dobrá zvěst o novém životě
šířila do všech končin světa.

A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými
radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý…


Latinský text

De apostolorum apostola

Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre,
nos te, Pater omní potens,
cuius non minor est misericórdia quam potéstas,
in ómnibus prædicáre per Christum Dóminum nostrum.

Qui in hortu maniféstus appáruit Marí æ Magdalénæ,
quippe quæ eum diléxerat vivéntem,
in cruce ví derat moriéntem,
quæsí erat in sepúlcro iacéntem,
ac prima adoráverat a mórtuis resurgéntem,
et eam apostolátus offí cio coram apóstolis honorávit
ut bonum novæ vitæ núntium
ad mundi fines pervení ret.

Unde et nos, Dómine, cum Angelis et Sanctis univérsis
tibi confitémur, in exsultatióne dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth…