VŠ studium liturgiky

Katolické teologické fakulty nabízejí veřejnosti studium liturgických předmětů. Přehled otevíraných kurzů v nadcházejícím zimním semestru přinášíme v tomto článku.

PRAHA: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Fundamentální liturgika (Liturgika 1)

Přihlášení

Vyučující:  Jan Kotas
Den:  čtvrtek od 1. 10. do 7. 1. 
Hodina:  9:20 - 11:35
Místo:  budova KTF, Thákurova 3, učebna P8
Anotace:  Kurz pojednává o antropologických a teologických základech křesťanské bohoslužby, o významu křesťanských obřadů, o základních symbolech, o dějinách liturgie a o liturgickém prostoru. 

Ordo missae řádné a mimořádné formy římského ritu 

Přihlášení

Vyučující:  Radek Tichý 
Den:  středa od 30. 9. do 6. 1.
Hodina:  13:45-15:15
Místo:  budova KTF, Thákurova 3, učebna P12
Anotace:  Cílem semináře je je naučit se pracovat s liturgickými texty. Studenti mají za úkol samostatně provést komparaci mešního řadu dle misálu z r. 1962 a mešního řádu z r. 2008, na základě odborné literatury komentovat jednotlivé prvky bohoslužby a vysvětlit, proč došlo k liturgické obnově daným způsobem. Kurz předpokládá velmi dobrou znalost latiny a světového jazyka.

PRAHA: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

Oficia svatých ve středověku 

Přihlášení

Vyučující:  David Eben
Den:  středa od 1. 10. do 7. 1. 
Hodina:  12:30 - 13:45
Místo:  budova FF, Nám. Jana Palacha, učebna 404
Anotace:  Kurz se věnuje oficiím ("denní modlitby cíkve") ke svatým. Uvádí do liturgické a paraliturgické úcty ke světcům, do vývoje modlitby hodin a na několika případových studiích umožňuje pochopit liturgický a hudební žánr středověkých oficií. 

OLOMOUC: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého

Člověk a slavení

Přihlášení

Vyučující:  Pavel Kopeček
Den:  pondělí od 5. 10. do 14. 12. 
Čas:  16:45 - 18:20
Místo:  budova CMTF, Na hradě 5 Olomouc
Anotace:  Kurz pojednává o následujících tématech: antropologické předpoklady slavení; symboličnost lidského života a jednání; teorie symbolu a symbolického jednání; podmíněnost kultury a způsobu slavení, slavení napříč vybranými kulturami; slavení a čas; prostorová dimenze slavení, možnosti slavení v multikulturním prostředí a postmoderní společnosti, aj. 

Liturgie svátostí (speciální liturgika)

Přihlášení

Přednášející:  Pavel Kopeček
Den:  úterý od 22. 9. do 17. 12.
Hodina:  14:00 - 16:35
Místo:  budova CMTF, Univerzitní 22
Anotace:  Kurz pojednává o následujících tématech: Slavení v základních životních situací. Symbolické jednání ve společenství. Eulogická modlitba ve svátostné liturgii.
sakramentalita Krista a círve.