Svatodušní vigilie

Přinášíme několik liturgických způsobů slavení svatodušní vigilie

1. Modlitba se čtením - vigilie

Základním způsobem liturgického bdění je denní modlitba církve. Modlitbu se čtením je možné slavit jako vigilii přidáním tří kantik a evangelia. Tento způsob naleznete také na breviar.cz

PDF ke stažení

2. Modlitba se čtením - prodloužená vigilie

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti povolila komunitám, které se pro to rozhodnou, slavit modlitbu se čtením delším způsobem, tj. vložením tří žalmů mezi první a druhé delší čtení, čímž pro slavnosti a svátky vzniknou tři „nokturna“, neboť se po druhém čtení přidávají kantika a evangelium, jako o normálním slavení vigilie.

PDF ke stažení

3. Mše svatá - vigilie

Některé slavnosti mají vlastní mešní formulář a lekce pro vigilie. Je tomu také tak v případě slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tento způsob naleznete také na m.liturgie.cz/misal.

PDF ke stažení

4. Mše svatá - prodloužená vigilie

Římský misál z r. 2008 umožňuje slavit svatodušní vigilii delším způsobem. Čtení ze Starého zákona uvedená v lekcionáři ad libitum se berou všechna a doplní se žalmy a oracemi z předchozích dní, Sláva na výsostech Bohu se zpívá až po posledním čtení ze Starého zákona. Tento způsob naleznete také na m.liturgie.cz/misal.

PDF ke stažení

Rubriky Římského misálu také upozorňují na možnost spojit tuto vigilii obvyklým způsobem s modlitbou nešpor (žalmy se říkají v úvodu mše, Magnificat jako díkůčinění po svatém přijímání). 

5. Mše svatá - vigilie se čteními ze Skutků a mazáním olejem

Svatodušní vigilie připravená jako dovršení velikonoční Velikonoc: se zapáleným paškálem, sedmi čteními ze Skutků apoštolů a obnovou biřmování pomocí mazání olejem.

PDF ke stažení

6. Mše svatá - prodloužená vigilie s udělováním iniciačních svátostí 

Od nejstarších dob jsou v Římské církvi termínem pro udílení iniciačních svátostí kromě Velikonoc také Letnice. Žehnání křestní vody, křest a biřmování - dle Uvedení do křesťanského života - se zařadí se po homilii. 

PDF ke stažení - úprava pro Arcidecézi pražskou v r. 2020. 
PDF ke stažení - lekcionář.