Zde jsem. Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

VIOLA, Vittorio Francesco