Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě

"Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě" : eucharistie, pramen života a poslání církve : teologické a pastorační úvahy v rámci příprav na 52. mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti (5.-12.9.2021) 

Praha: Karmelitánské nakladatelství 2021.

ISBN: 978-80-7566-229-3

79 stran

Publikace vydaná v souvislosti s eucharistickým kongresem v Maďarsku. 

Odkazy: obálkaobsah