Velikonoční hymny

Efrém Syrský; ed. Mlada Mikulicová

Pavel Mervart, Červený Kostelec 2020.

ISBN: 978-80-7465-426-8

284 stran

Nisibiský jáhen a sbormistr rozjímá Kristovu Paschu. Sbírka hymnů je roztříděna do tří oddílů: O svátku nekvašených chlebů, O ukřižování a O vzkříšení. Liturgické hymny sestávají z pravidelných strof, které recitoval zpěvák, a refrénů, které zpíval mužský nebo ženský sbor laiků, zasvěcených pro tuto službu na způsob řádových společenství. 

Odkazy: obálka • vydavatel