Tajemství eucharistie. Mše svatá.

LUSTIGER, Jean-Marie

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008