Svatý Jan Chrysostomos. Křestní katecheze

PAVLÍK, Jiří

Krystal OP, Praha 2020.

ISBN: 978-80-7575-087-7

168 stran

Kniha obsahuje dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma spadajících do okruhu postní přípravy čekatelů na křest a velikonočního a povelikonočního poučování novokřtěnců, které Jan přednesl pravděpodobně v Antiochii mezi lety 387 až 397.

Odkazy: vydavatel  obálka