Svatý Augustin. Promluvy o modlitbě Páně

VOPŘADA, David

Krystal OP, Praha 2019.

ISBN:978-80-7575-051-8

108 stran

Kniha obsahuje promluvy sv. Augustina pronesené v rámci mystagogické katecheze určené kandidátům křtu. Úvodní studie představuje podrobný rozbor katechumenátu, křtu, biřmování a eucharistie v Severní Africe na přelomu 4. a 5. století.

Odkazy: vydavatel  obálka • obsah