Svátost pomázání nemocných

(MKR Communio 1/2008).

ISSN: 1211-7668

Monotematické číslo Mezinárodní katolické revue Communio se věnuje svátosti pomaázání nemocných z hlediska biblistiky, spirituální a pastorální teologie, liturgiky, hagiografie a umění.

Odkazy: vydavatelobsah.