Svátost manželství

MKR Communio 3-4/2010

ISSN: 1211-7668

Monotematické číslo Mezinárodní katolické revue zabývající se manželstvím především z hlediska teologie.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.