Speciální liturgika

Pavel Kopeček

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 

ISBN: 978-80-244-6252-3

459 stran

Pojednání o liturgickém slavení a jednotlivých obřadech katolické církve navazuje na knihu Fundamentální liturgika, která vyšla v nakladatelství UP. Speciální liturgika rozvíjí a popisuje obecné liturgické principy v konkrétních rituálních formách křesťanského slavení. Kniha vychází z autorových přednášek pro studenty a zájemce o liturgii, které byly přepracovány a doplněny. Autor seznamuje čtenáře se všemi základními liturgickými typy (liturgií svátostí i svátostin), jejich historickým vývojem, teologií a současnou liturgickou formou.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah