Prostor liturgie.

(Salve 2/2012).

ISSN: 1213-6301

167 stran

Liturgické úpravy chrámů zřídkakdy jdou nad rámec mechanického otočení oltáře čelem k lidu. Současné slavení liturgie se tak v nemálo případech dostává do konfliktu se stávající podobou posvátného prostoru, jenž byl koncipován v odlišném duchu nejen liturgickém, ale i ekleziologickém. Teologické, liturgické a pastorační podněty musejí vejít v aktivní dialog s architekty, výtvarníky a hudebníky, aby tak bylo možné vytvořit co nejkrásnější prostředí pro slavení liturgie. Monotematické číslo revue Salve by mělo být podnětem pro odpovědné řešení otázky prostoru liturgie u nás.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.