Ponoř se! Žít svůj křest a biřmování

RADCLIFFE, Timothy

Krystal OP, Praha 2017.

ISBN: 978-80-757-5023-5

288 stran

Kniha prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

Odkazy: vydavatel • obálka • obsah.