Pohřební obřady v různých liturgických tradicích.

BUGEL, Walerian

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015.

ISBN: 978-80-244-4855-8

233 stran

Kolektivní monografie Pohřební obřady v různých liturgických tradicích přináší možnost zasvěceně - na základě analýzy jejich textologické vrstvy, a nikoli pouhého popisu či rozboru sdělení a dojmů pozůstalých - nahlédnout do struktury i obsahu obřadů doprovázejících umírání osob i loučení s nimi v nejvýznamnějších křesťanských denominacích a judaismu, a to jak z hlediska současnosti, tak i jejich historického vývoje.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.