Pečeť daru Ducha Svatého

MOHELNÍK, Benedik

Krystal OP, Praha 2012.

ISBN: 978-80-87183-44-1

295 stran

Jedná se především o dogmatické pojednání, které se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána. Rozpracovává důležité dogmatické otázky: význam svátostného obřadu, charakter vlastní biřmování, svátostná milost. Objasňuje je na základě teologie viditelných poslání božských Osob, rozboru pojmů Kristova kněžství a křesťanského kultu a pojmu dokonalosti. Závěry studie ozřejmují smysl staleté církevní praxe, která tři svátosti křesťanské iniciace uspořádává v pořadí křest, biřmování, eucharistie.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.