Obřady manželství v různých liturgických tradicích

BUGEL, Walerian, a kol.

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013.

ISBN: 978-80-244-3822-1

186 stran

Kolektivní monografie přináší možnost nahlédnout do struktury i obsahu obřadů uzavírání manželství v nejvýznamnějších křesťanských denominacích a judaismu, a to jak z hlediska současnosti, tak i jejich historického vývoje.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.