Liturgika

CIKRLE, Karel

Musica Sacra, Brno 2019.

ISBN:978-80-905340-2-5

55 stran

Český duchovní, muzikolog a varhaník Karel Cikrle příručku uvádí stručnými dějinami liturgie a v dalších kapitolách popisuje jednotlivé liturgické útvary a témata jako křest, biřmování, pomazání nemocných, manželství nebo modlitby, liturgický kalendář, hudbu, prostory a předměty. Texty doplňuje soupisem další studijní literatury a pramenů.

Odkazy: obálka • obsahukázka