Liturgie pramene

CORBON, Jean

Krystal OP, Praha 2015.

ISBN: 978-80-87183-77-9

220 stran

Pojednání libanonského dominikána o liturgii je na českém trhu zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. V první části autor popisuje dějiny spásy a vyvěrání liturgie z lůna Nejsvětější Trojice; ve druhé se věnuje jednotlivým obřadům z hlediska epikléze; třetí část je věnována praktickým aspektům liturgie jako zdroje pro jednotlivé oblasti života. Poetický a mystický text nás uvádí do liturgického dění s neobvyklou živostí. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.