Liturgie a architektura. Moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě

KOPEČEK, Pavel

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013.

ISBN: 978-80-244-3959-4

218 stran

Kniha mapuje oblasti sakrální umělecké tvorby, kde na základě zkoumání moderních sakrálních staveb se představuje architektura v závislosti na "kánonech" obsažených a vyjádřených liturgií a teologií. Při navrhování křesťanských staveb se promítá do architektonického návrhu konkrétní chápání liturgie a eklesiologie. Tato liturgická matrice architektonické tvorby obrací pozornost k vlastní liturgické praxi i k církevním směrnicím pro sakrální architekturu. Ačkoli tyto dokumenty stanoví obecné zásady a normy, v této publikaci se poukazuje na jistá kritéria, podle nichž je možné konkrétní sakrální stavby nejen navrhovat, ale i hodnotit.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.