Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reformy

KOPEČEK, Pavel.

CDK, Brno 2016.

ISBN: 978-80-7325-419-3

400 stran

Kniha v celosvětovém kontextu života církve představuje české liturgické hnutí, od 19. století, jeho proměny i završení v pokoncilní církvi. Představuje dále průběh liturgické obnovy po II. vatikánském koncilu: období pražského jara bylo charakterizováno širokou liturgickou diskusí a vzděláváním, zatímco v období normalizace se obnova omezila na vydávání liturgických knih. České liturgické hnutí je nahlíženo v závislosti na evropském liturgickém hnutí, jeho centrech a protagonistech. Autor v závěru poukazuje na význam pokoncilní liturgické reformy a dokládá, že ji nelze redukovat jen na vydání nových liturgických knih a jejich překlad do národních jazyků.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.