Homilie jako prubířský kámen

ed. Jaroslav Franz

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2020.

ISBN: 978-80-244-5863-2

138 stran

Monografie Homilie jako prubířský kámen se vyjadřuje nejen k situaci moravské církevní provincie v otázce hlásání Božího slova, ale nalézáme v ní také univerzální přesah včetně rozměru eschatologického. Monografie se věnuje pojmům misie, homilie, hlásání, evangelizace a dalším v kontinuitě dějin teologické diskuze a v perspektivě několika teologických přístupů. Cílem práce je reflektovat aktuální situaci místní církve s přihlédnutím k cílové skupině čtenářů, kterými by měli být jak studenti teologie, tak i široká odborná veřejnost.

Odkazy: obálka • obsah