Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka

VEPŘEK, Miroslav

Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2016.

ISBN: 978-80-7412-242-2

271 stran

Monografie je věnována komplexní analýze Hlaholského misálu – dobovým souvislostem a téměř čtyřicetileté práci na jeho sestavení, liturgické charakteristice či zařazení do kontextu staroslověnského a církevněslovanského písemnictví. Zvláštní důraz je kladen na analýzu lingvistickou. Řešení mnoha otázek spojených s genezí Hlaholského misálu bylo umožněno díky studiu materiálově bohaté korespondence Vojtěcha Tkadlčíka.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.