Fundamentální liturgika

Pavel Kopeček

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2020.

ISBN: 978-80-244-5906-6

447 stran

Kniha vychází jako studijní materiál pro studenty Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V publikaci jsou zpracována základní liturgická témata, pozornost se věnuje liturgické teologii. Autor v knize pojednává o verbální i neverbální stránce slavení, o vnějších rituálních formách. Autor se dále zamýšlí nad subjektem liturgického slavení, liturgickým prostorem a uměním, časem v liturgii a liturgickým rokem. Tato liturgická témata jsou doplněna kapitolami z dějin liturgie, liturgické pastorace a spirituality.

Odkazy: obálka • obsah