Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

TICHÝ, Radek

Krystal OP, Praha 2017

ISBN: 978-80-757-5031-0

176 stran

Podrobný komentář k jednotlivým částem Chvalozpěvu na velikonoční svíci Exsultet ukazuje, že tato liturgická píseň čerpá ze židovských, antických pohanských, heretických a ranně křesťanských zdrojů, aby vše přetavila na chválu Boha a jeho Syna Ježíše Krista zmrtvýchvstalého. Úvodní kapitola je věnována historickému vývoji Exsultetu, záverečnou část tvoří překlady jiných starověkých chvalozpěvů na svíci.

Odkazy: vydavatelobálka.