Duch liturgie

RATZINGER, Joseph

Barrister & Principal, Brno 2012.

ISBN: 978-80-87474-57-0

205 stran; druhé vydání

Teologickým pojednáním J. Ratzingera o bohoslužbě se jako červená nit vine chápání liturgie, které spojuje bohoslužbu lidského společenství s chválou Boha vepsanou do stvoření. Tato kosmická dimenze liturgie se projevuje v orientaci liturgického prostoru, v rytmizaci liturgického času, ve významu liturgické hudby i ve smyslu tak nepatrného gesta, jakým je znamení kříže. Úzký vztah mezi vesmírem a liturgií svědčí o jejím Božském původu, což je její druhá charakteristika, rozesetá po všech částech knihy – spjatost s časem.

Odkazy: vydavatelobálka.