Člověk slavící

FRANC, Jaroslav, HRŮFEK, Jan

Refugium, Olomouc 2015.

ISBN: 978-80-7412-225-5

213 stran

Tendence diachronním způsobem nastínit podoby hledání syntézy pravdy, dobra a krásy je v monografii prezentována v kontextu slavení. Slavnosti náboženských tradic a slavnosti vůbec jsou cestou nejsrozumitelnějšího poznání tradic, které utvářejí evropskou kulturu. Umění slavit je projevem lidského umění žít. Nahlížíme do světa kulturních a náboženských oslav, které formovaly Evropu, jež se stala křesťanskou a dnes kulturně křesťanskou stále zůstává. 

Odkazy: obálka  obsah • vydavatel