Bohoslužba jako cesta k sblížení

HRADILEK, Pavel

Institut ekumenických studií, Praha 2018.

ISBN: 978-80-907183-0-2

399 stran

Kniha obsahuje čtyři oddíly: První oddíl nazvaný Liturgické prostředí obsahuje kapitolu Křesťanská obec a kapitolu Liturgický rok. Druhý oddíl Základní elementy liturgie se je věnován Božímu sliuvu, zpěvu, eulogické modlitbě jako a přímluvám. Třetí oddíl Prameny liturgie představuje ukázky starověkých a ranně-středověkých pramenů, z nichž některé jsou poprvé vydány v češtině. Poslední oddíl Systematický přehled liturgií obsahuje kapitoly, které se věnují denní modlitbě církve, křesťanské iniciaci, eucharistii, liturgii smíření, liturgii v péči o nemocné, liturgii svatby, liturgii ordinace, liturgii žehnání a pohřbu. Je porovnáván (římsko-, staro-, anglo-) katolický ritus s obnoveným ritem kalvínským reprezentovaným zejména Presbyteriánskou církví USA.

Odkazy: obálka • obsah