Anafora jako teologický text

BUGEL, Walerian

Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.

ISBN: 978-80-7465-191-5

320 stran

Publikace se zaměřuje na centrální část mešních obřadů, která byla již ve starověku označována jako „anafora“. Autor se snaží nejen o pokud možno detailní popis procesu vzniku nových anafor, v římskokatolické církvi nazývaných spíše eucharistické modlitby, ale též o analýzu tohoto procesu. Analýza se soustředí na vybrané teologické otázky: hlavní obsahové důrazy, vztah mezi obsahem a strukturou, trinitární a pneumatologické hledisko, aklamace, jazyk teologických formulací. Četba knihy může být zajímavá a obohacující rovněž proto, že na 70 stranách příloh umožní seznámit se s překlady některých analyzovaných anafor z celého světa.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.