Nadřazené téma

Texty prefací

Preface pro 5. neděli postní

Notovaná verze: chorálOlejník 

Ježíš nás volá ze smrti k životu

Čte-li se evangelium o Lazarovi.

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je naše vzkříšení a život;
slitovává se nad námi a má s námi soucit
jako se svým přítelem Lazarem;
a jako jeho zavolal z hrobu,
tak nás skrze křest volá ze smrti k životu.

A proto tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...