Nadřazené téma

Texty prefací

Preface pro 3. neděli postní

Notovaná verze: chorálOlejník

Ježíš otvírá pramen vody živé

Čte-li se evangelium o samařské ženě.

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on žízní po spáse světa;
co kdysi slíbil ženě ze Samařska,
slíbil všem, kdo v něho uvěřili:
že v nich otevře studnici vody živé,
tryskající do života věčného.

A proto tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...