Nadřazené téma

Texty prefací

Preface pro 2. neděli postní

Notovaná verze: chorálOlejník

Ježíšovo proměnění jako předzvěst jeho slávy

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on je tvůj milovaný Syn
a v něm se nám zjevil smysl Zákona i Proroků.
Když připravoval učedníky na svou smrt,
ukázal se jim mezi Mojžíšem a Eliášem
a zjevil jim svou slávu,
aby je poučil, že utrpením a smrtí
se vstupuje do slávy vzkříšení.

A proto se připojujeme k chvále,
kterou ti vzdávají nebesa,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...