Nadřazené téma

Texty prefací

Preface pro 1. neděli postní

Notovaná verze: chorálOlejník

Ježíšův půst a naše pokání

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on přemohl našeho starého nepřítele
a naučil nás bojovat se zlem:
čtyřicetidenním postem začal svůj zápas,
zvítězil nad pokušitelem
a ukázal nám, jak máme konat pravé pokání,
abychom s ním mohli slavit velikonoční vítězství
a měli účast na jeho vzkříšení a životě věčném.

A proto tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...